©2014-2019, CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH
Ðịa chỉ:Thành phố Ninh Bình-Ninh Bình